– Kemi i förskolan


Experimentell kurs i kemi för förskollärare

Lär dig göra enkla, roliga kemiexperiment tillsammans med barnen på förskolan

I vårt arbete har vi mött förskollärare som både uttryckt behov och intresse för riktad fortbildning i kemi. Förskollärarna har framförallt efterfrågat konkreta exempel på experiment som kan genomföras tillsammans med barnen och som är anpassade efter de olika åldersgrupperna.

Vi erbjuder därför en experimentell kurs i kemi för förskollärare, och erbjuder kursen i hemkommunen eller på en plats nära kursdeltagarna.

Kursen innehåller:

  • allmän introduktion med förankring i läroplan och forskning
  • demonstrationer med förklaringar av enkla experiment som kan genomföras tillsammans med barn på förskolan (inga förkunskaper i kemi krävs)
  • tillfällen att träna på att utföra flera olika enkla experiment i smågrupper och att diskutera vad som händer och varför
  • tillfällen att dela med sig av egna erfarenheter och ta del av andra förskollärares erfarenheter
  • kursmaterial, bland annat boken ”Amanda, Lovisa och Tage experimenterar” av Marianne Almström (kursledare), Eva Martinsson och Camilla Christensson (kursledare) med beskrivning av 25 experiment anpassade för barn i förskoleåldern
  • intyg på genomgången kurspå en plats

Plats: En plats nära kursdeltagarna

Datum för träffar: enligt överenskommelse med kursledarna

Kostnad: enl överenskommelse

OBS: Antalet platser är begränsat till 20.

Kontakta Maria Brännström, VIS verksamhetsledare, maria.brannstrom@visvis.se