Nyheter


VIS-medlems avhandling medieuppmärksammad

10 mars 2020. I höstas skrev vi här på nyhetsplats om VIS-medlemmen Ingemar Karlssons färska avhandling som handlar om elever med svårigheter i matematik (Nyheter och kommentarer 5 oktober 2019). Nu har avhandlingen uppmärksammats på nyhetsplats i Svenska Dagbladet (7 mars 2020). I tidningens artikel intervjuas också den kanadensiska matematikprofessorn Erin […]


Delikat pussel med timmar väntar

23 februari 2020. I sportlovens tid uppdrar utbildningsministern åt Skolverket att se över grundskolans timplaner. Bättre balans mellan ämnena sägs vara avsikten: ”I skolan ska alla elever lära sig det man behöver för att kunna försörja sig, läsa vidare och vara en aktiv samhällsmedborgare”, säger Anna Ekström i ett pressmeddelande. Kanske […]


Vi tror, vi tror på forskarna…

14 december 2019. VA, Vetenskap & Allmänhet, har med oförtröttligt nit även i år tagit fram en s k forskningsbarometer, ett försök att ge en koncentrerad bild av forskningens plats i den svenska folksjälen. Av barometern som presenterades lagom till Luciakaffet framgår att förtroendet för forskare är ganska stabilt över åren. […]


Akademisk inflation?

10 december 2019. I dagens Svenska Dagbladet driver John Norell, vice ordförande i Fria moderata studentförbundet, i ett debattinlägg tesen att färre borde antas till universiteten. Den aktuella trenden är tvärtom. Årets antagna studenter är ca 5% fler än förra årets. Utbildningsinflation, menar Norell. Hans perspektiv är huvudsakligen ekonomiskt. Norell är […]


Stor PISA-lättnad – berättigat?

3 december 2019. Idag infaller årets triennala PISA-dag. PISA är något av ett återkommande hot mot nationen, ungefär som en olycksbådande komet med passage över himlen vart tredje år. Men i år kanske en och annan rektor ändå tänker hissa skolflaggan. Sverige har nämligen gått framåt. Kometen utplånade inte Skolverket eller […]


Får vi rekommendera ett par poddar?

29 november 2019. I söndags sände Filosofiska rummet i P1 ett program med titeln Språkets uppkomst. Det var ett mycket intressant samtal mellan tre forskare med djupa kunskaper om språk, lingvisterna Sverker Johansson (Högskolan Dalarna) och Gisela Håkansson (Lunds universitet, Stockholms universitet) och Mathias Osvath (Lunds universitet). Sverker Johansson har tidigare […]