Kommentarer


Ganska säker – men ingen racer

11 nov 2019. Den som tror på vetenskap som ett vinnande sätt att få grepp om hur världen är beskaffad kan kanske hämta en smula uppmuntran från en fallrapport i The Economist (2 nov 2019). ”Slow. But sure” är rubriken på den lilla berättelsen om hur ett metodfel ledde fram till […]


Tyck till om läroplansförslag

Skolverket har som säkert de flesta noterat presenterat sina första förslag till revidering av läroplanerna. Alla har möjlighet att komma med synpunkter på förslagen. Vi tog en snabbtitt på förslagen i matematik och engelska för gymnasiet. Med tillfredsställelse noteras att området ”sannolikhet” finns med i planerna för förstnämnda ämne på lägsta […]


Borde skolan verkligen bli tråkigare?

Några kanske lyfte på ögonbrynet inför följande rubrik på Svenska Dagbladets debattsida i morse (21 maj 2019): ”Gör skolan tråkigare och jobbigare”. En och annan elev tycker nog att skolan är tråkig nog som den är och bland äldre generationer finns säkert de som med en rysning minns såväl sömngivande lektioner […]


Äntligen! Åsa Wikforss invald i Svenska Akademien.

Svenska Akademien är åter de aderton. Och det allra sista invalet, annonserat idag (10 maj 2019), kunde knappast ha varit bättre. I december tar filosofiprofessorn Åsa Wikforss plats på stol nr 7. Därmed får akademien en medlem som stridbart och klokt står upp till försvar för kunskap och intellektuell hederlighet. I […]