Camilla Tangvald


Camilla Tangvald

Legitimerad gymnasielärare och meriterad förstelärare (AreteAkademi) i engelska och franska.

Ämnesansvarig i engelska på Söderslättsgymnasiet i Trelleborg.

Projekt jag deltar/deltagit i:

VIS- Vetenskap i Skolan, vice ordförande från nov 2020.

Bedriver aktionsforskning  och föreläser om kollektivt lärande inom språk och litteratur i ämnet engelska.

Gästlärare för lärarstudenter i engelska på Malmö Universitet.

Utbildad i att leda kollegialt lärande (Skolverket och Malmö universitet).

Utbildad i att handleda och bedöma lärares professionsutveckling (Malmö universitet).

Publikationer:
Lindén, V., Tangvald, C. (2019) Kollektivt lärande som framgångsfaktor