Lärarnas skolutvecklingskonferens, den fjärde i ordningen! 


1 april 2023. Väldigt roligt att kunna rapportera från den fjärde av lärarnas egen skolutvecklingskonferens, konferensen som startade i Skåne 2017 då VIS var med som medarrangörer tillsammans med FoU skola och en av initiativtagarna. Då var konferensen i Lund, därefter har konferensen gått av stapeln i Hässleholm 2019, digitalt arrangerad under pandemin av Helsingborg 2021 och nu i Landskrona 2023. Numera arrangeras den av FoU-skola i samarbete med den kommun som är värd. 


35 mycket intressanta bidrag presenterades och i dialog med intresserade lyssnare fördjupades kunskapen ytterligare. Bidragen är undersökande till sin karaktär, alltså talarna har undersökt något i sin praktik utifrån olika didaktiska infallsvinklar. Det fanns undersökningar nära barn och elever i undervisningskontext, till exempel Johan Lind från Burlöv som berättade vad som händer med elevers dialoger vid användande av virtual reality (VR) i undervisningen.


Det var också frågeställningar kring lärares lärande, till exempel Hannan Qadan, Malin Bejram och Camilla Johansson från Malmö som berättade hur pedagoger i förskolan utvecklar sitt didaktiska kunnande och praktiska utövande av språkutvecklande arbete genom högläsning.


Keynote-talare i år var särskilt intressanta där Lisa Hellström höll i det första och lyfte våra möjligheter att i skolan bidra till folkhälsa.

Fredrik Löfgren, som avslutande Keynote, gav ett både hoppfullt och problematiskt framtidsperspektiv där artificiell intelligens (AI) särskilt uppmärksammades. 


Det var hårt tryck på konferensen och platserna tog snabbt slut. Vi ser nu fram emot att få ta del av ytterligare input från de bidrag som valt att skriva en utvecklingsartikel för Lärarnas skolutvecklingskonferens syntes. Och så längtar vi redan till nästa konferens, oklart ännu var den går av stapeln men det blir 2025 någonstans i Skåne! Det blir min femte i ordningen!  


/Eva Pennegård, lektor i Ängelholms kommun