Nationellt professionsprogram blir lag


20 januari 2023. Skolan får sitt av många efterfrågade professionsprogram och det kommer att regleras i lag från 2025. I varje fall om regeringens förslag idag faller riksdagen på läppen.

Idag höll utbildningsminister Mats Persson och skolminister Lotta Edholm pressträff med anledning av regeringens första 100 dagar. En viktig nyhet var att det nationella professionsprogrammet som utretts ett tag kommit för att stanna. I en proposition som snart hamnar på riksdagens bord lägger regeringen föreslaget att programmet blir lag fr o m 1 januari 2025.

Ministrarna framhåller att ”regeringen vill stärka professionen hos rektorer, lärare och förskollärare, öka yrkenas attraktionskraft och utveckla undervisningens kvalitet”. Programmet ska bestå av ”en nationell struktur för kompetensutveckling och ett nationellt meriteringssystem”. Så här säger Lotta Edholm:  

– Skolans och förskolans viktigaste resurs är personalen. En god undervisning och ett gott pedagogiskt ledarskap är avgörande för studiero och bra kunskapsresultat. Inrättandet av ett professionsprogram är en omfattande och långsiktig insats för att utveckla undervisningens kvalitet, öka likvärdigheten i utbildningen för eleverna och göra skolprofessionerna mer attraktiva.

Den nationella strukturen för kompetensutveckling innebär, säger man, ”att det ska finnas ett strukturerat utbud av kompetensutveckling av hög kvalitet under rektorers, lärares och förskollärares hela yrkesliv”. Den andra komponenten, det nationella meriteringssystemet, avser legitimerade lärare och förskollärare och, heter det, ”medför en möjlighet att ansöka om meriteringsnivå”, vilket blir Skolverkets sak att sköta. Myndigheten får inte oväntat också uppdraget att skapa den nationella strukturen för kompetensutveckling för rektorer, lärare och förskollärare.

Regeringen är beredd att skjuta till totalt strax över 230 miljoner kronor för att sjösätta programmet, med start redan i år. Exakt hur länge dessa medel är tänkta att räcka framgår inte av pressmeddelandet.

Om du vill läsa mer om vad ministrarna och regeringen säger i sitt utspel om professionsprogrammet, klicka här. Här hittar du även länk till pressmeddelandet.

Olle Alexandersson