Lättsamt om statistik i radion


29 oktober 2022. Statistik uppfattas av många som trist och svårt men denna oumbärliga stödvetenskap populariseras enastående bra av Tom Britton i en radioserie som just gått i SR P1.

Vilse i statistiken har vi säkert alla gått då och då. Det är också namnet på en serie som just idag sände sitt tionde och sista avsnitt. Programmen är knappt tio minuter var och presenterar allt från väljarundersökningar till konsumentprisindex, riskberäkningar, orsakssamband och extrapolation, det sistnämnda en riktig fälla om man frestas att dra slutsatser från för små eller skeva urval, för övrigt ett ämne som har sitt eget program. Exempelvis fenomenet att plocka russinen ur kakan, det som på klingande svenska ofta kallas cherry-picking, kommenteras med slående exempel, denna smittsamma farsot, inte minst bland dem som inte håller avståndet i politiken, vilken i det långa loppet urholkar förtroendet för statistik. Djupt olyckligt eftersom korrekt hanterad statistik kan vara vår bästa vän eller, för den delen, ibland ta oss i örat och påminna om att verkligheten kanske ändå smäller lite högre än vår önskevision eller hatbild av den.

Programledaren Anna Frey ställer bra frågor och Tom Britton ger glasklara och lättillgängliga svar. Det är imponerande hur detta ämne kan beskrivas enbart verbalt, utan vare sig whiteboard eller OH-bilder. Jag har svårt att tänka mig en bättre snabbintroduktion till ämnet.

Det finns knappast någon vetenskap där inte statistisk analys är ett utmärkt redskap någon gång. När man använder statistik praktiskt, t ex som forskare, går det sällan att komma undan det mer hårdtuggade matematikarbetet men med en introduktion som den här bör det kännas mindre motigt att även lära sig statistik lite mer tekniskt. Avancerad statistik hanteras med fördel av programvaror och i riktigt knepiga fall anlitar forskare gärna statistikexperter som rådgivare för att slippa ägna år åt att själva tränga på djupet i ämnet. Men även då är en grundförståelse till stor hjälp, ja t o m nödvändigt, och ett första steg till det kan vara just denna serie.

Tom Britton är professor i matematisk statistik vid Stockholms universitet och de flesta av oss har både hört och sett honom i medierna kommentera smittspridning och risker under pandemin, något som jag tycker varit en av höjdpunkterna denna dystra period. Covid är för övrigt avstampen för hela radioserien. Jag rekommenderar den varmt. Du blir inte statistiker av att lyssna men på samma tid som det tar att se en ordinär spelfilm får du en förvånansvärt god överblick över ämnet. Blir du fångad finns det gott om populärlitteratur om statistik, sannolikhet och risk med många häpnadsväckande exempel. Roligare att läsa än man kan tro, säger en som ägnat viss tid åt det under årens lopp. Andra skulle väl kalla det självplågeri.

Du hittar Vilse i statistiken i poddform här.

Olle Alexandersson