Seminarium om VIS utvecklingsarbete i Ö Göinge 2020-2022


27 september 2022. Onsdagen den 19 oktober kl. 17:00 – 18:30 inbjuder VIS till ett seminarium med Maria Brännström och Margareta Ekborg som båda arbetat med ett skolutvecklingsuppdrag i Östra Göinge kommun åren 2020-2022. 

I Östra Göinge var man bekymrad över skolresultaten och därför fick VIS i uppdrag att genomföra ett utvecklingsprojekt som innebar att kartlägga behov och erbjuda insatser inom organisation och undervisning. I uppdraget ingick även följeforskning för att belysa hur de olika insatserna påverkar utvecklingen på skolan. Syftet var att stödja och styra utvecklingsarbetet och det systematiska kvalitetsarbetet på kommunens båda högstadieskolor. 

I seminariet presenterar Maria och Margareta utvecklingsarbetet. I presentationen berättar vi om vilken forskning vi byggde på, hur vi gjorde analysen, om de insatser som vi genomförde och hur de togs emot. 
Rapporten Följeforskning av högstadieskolorna i Östra Göinge kommun – slutrapport 2022 (se länk nedan) utgör grund för presentationen.

Maria är fil lic i svenska med didaktisk inriktning samt VIS verksamhetsledare och Margareta är professor emerita i naturvetenskapens didaktik samt styrelseledamot i VIS. I projektet har även Therese Blomberg, processledare i VIS, medverkat. 
Anmälan senast måndag 17 oktober kl. 12. Länken skickas därefter till dig som är anmäld.

Välkommen!

Länk till slutrapporten finns här!