Sommarstipendiater får digital mötesplats


4 oktober 2021. En digital mötesplats har skapats för Forskningsnätet Skånes nya och tidigare sommarstipendiater och deras handledare.

Gruppen startade i somras som privat, alltså sluten, facebookgrupp och drivs på försök. Avsikten är att skapa ett nytt slags kanal för kontakt mellan gymnasieskolan och forskarvärlden. I detta nya nätverk ingår stipendiaterna, deras handledande forskare, Forskningsnätets organisatörer samt några speciellt inbjudna deltagare. Meningen är att gruppen ska vara aktiv året om, inte enbart sommartid.

Under sommaren medan stipendiaterna är ute hos forskare kan de använda gruppen för att utbyta erfarenheter, fråga om praktiska saker, be om litteraturtips och liknande. Under läsåret ska de kunna vända sig till gruppen t ex för att söka råd och tips i samband med gymnasiearbetet. Även yrkesfrågor är exempel på sådant som kan tas upp i gruppen.

För handledarna från högskolan öppnar gruppen en möjlighet att sprida information om t ex ny högskoleutbildning, ny litteratur eller intressanta forskningsprojekt och forskningsresultat.

I slutet av sommaren har gruppen på försök prövat en aktivitet med rubriken ”FRÅGA FORSKAREN”. Under fyra-fem dagar har en forskare stått till förfogande för att svara på medlemmarnas frågor. Först ut i detta försök var evolutionsbiologen Jessica Abbott, Lunds universitet, och växtforskaren Erik Alexandersson, Sveriges lantbruksuniversitet. Om intresset visar sig tillräckligt stort kommer fler forskare att bjudas in.