Forskningsnätet höll årsstämma


27 november 2020. Idag höll Forskningsnätet Skåne ordinarie årsstämma, denna gång i digital tappning. Deltagarna kunde särskilt glädja sig åt nyheten att nästa års sommarstipendier för elever är ekonomiskt i hamn.

Sommarstipendierna ges till elever som går i årskurs 2 på gymnasiet i någon av Forskningsnätet Skånes medlemsskolor och gör det möjligt för dem att vistas i forskningsmiljö två veckor under sommarlovet. Denna verksamhet har stötts i många år av Oskar och Maria Ekmans Donationsfond, så även kommande år.

Forskningsnätet fick också en ny styrelse. Den består av Lars Persson, HTS Hässleholm, ordförande, Cecilia Nilsson, Nicolaiskolan Helsingborg, vice ordförande, samt Eva Daun, S:t Petri skola Malmö.