Sommarstipendiater satte punkt


28 augusti 2020. Forskningsnätet Skånes sommarstipendiater samlades till efterträff igår. Det blev en fullmatad eftermiddag på Ekologihuset i Lund med femton stipendiater, forskare och organisatörer. Huvudpunkt var stipendiaternas muntliga rapporter från sommarens två stipendiatveckor hos olika forskare, denna gång på Lunds universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet.

Rapporternas ämnen sträckte sig från bananflugornas kärleksliv till växtresistens, framtidsinriktad havreforskning och avancerad experimentell lingvistik. Denna palett presenterades i ord och bild av eleverna.

– Det var hög klass på presentationerna, säger mångåriga projektledaren för sommarstipendierna, Marianne Almström från VIS,och det var den allmänna meningen bland närvarande forskare/handledare och övriga organisatörer.

Pandemin har förstås märkts av även i stipendiatverksamheten. Marianne Almström berättar att några av de institutioner som skulle ta emot stipendiater i år i sista stund blev tvungna att tacka nej. Smittorisken i deras miljöer bedömdes som alltför hög. Som tur var kunde dessa luckor delvis fyllas igen. Men antalet stipendiater blev något mindre än planerat.

– Vi är ändå glada över att det gick så bra trots de ovanligt besvärliga förutsättningarna, säger hon. Men en del av stipendiaterna har i år delvis fått arbeta på distans.

Årets stipendiater har som vanligt valts ut bland gymnasieelever som avverkat andra året i någon av de skolor som ingår i Forskningsnätet Skåne. För det slutliga urvalet har Marianne Almström och VIS verksamhetsledare, Maria Brännström, svarat.

Stipendiatverksamheten som är mycket uppskattad av eleverna och deras lärare har funnits sedan 2012. Till och med i sommar har sammanlagt närmare 100 stipendierade gymnasieelever deltagit. De vistas normalt i forskningsmiljö i två veckor och skriver sedan en kort rapport samt presenterar vad de gjort vid en efterträff. Presentationer hemma på elevernas skolor kan också ingå i uppdraget. Verksamheten har genom åren till stor del bekostats med bidrag, framför allt från Oscar och Maria Ekmans donationsfond.