Projekt Östra Göinge tar fart


26 augusti 2019. I våras berättade vi här om Östra Göinges stora satsning på att utveckla en ny effektiv organisation för skolutveckling. Med VIS assistans ska detta arbete pågå i tre år. För några dagar sedan samlades skolledning, lärare, skolhälsoteam och de didaktikspecialister som Östra Göinge anställt för att få en presentation av resultatet av den lägesanalys som VIS gjort under våren. Därmed börjar projektet ta fart på allvar.

Både skolpersonalen och eleverna har intervjuats eller fått delta i fokusgrupper. Resultatet ger redan nu en ganska god uppfattning om hur det fortsatta arbetet bör inriktas. Det är t ex tydligt att de flesta, såväl personal som elever, trivs bra. Men här finns också i viss mån de från många skolor välkända problemen med stök och oro på lektionerna och alltför mycket elevfrånvaro. Personalen vittnar också om en delvis ansträngd ekonomi och vissa rekryteringsproblem och är bekymrad över en alltför komplicerad och tidskrävande administration. Personalbyten på senare tid i vissa delar av verksamheten har också skapat en del inkörningsproblem. Till detta ska läggas att det finns ovanligt många nyanlända elever från andra delar av världen i de båda skolor som är centrum för utvecklingsprojektet, Göingeskolan och Snapphaneskolan – med de speciella krav på personal och undervisning som detta innebär.

En av de konkreta insatser som ligger nära i tiden är att genomföra en processledarutbildning. Där kommer förstelärare och andra lärare med uppgift att leda processer att delta. På agendan står bl a grupputveckling, normer och roller, samtalsmodeller och skolutvecklingsarbete.

Om du är skolledare eller lärare i någon nyckelfunktion och vill ha en presentation av detta intressanta projekt på din skola eller för något utvecklingsteam kan det ordnas av VIS i mån av tid. Vänd dig i så fall till VIS verksamhetsledare, Maria Brännström.