Nu är FS sommarstipendiater igång


17 juni 2020. Det blev sommarstipendier även i år trots coronapandemin. För nionde året i följd har Forskningsnätet Skåne utsett gymnasieelever som under två veckor under sommarlovet får bekanta sig närmare med forskarvärlden. I år får elva elever denna möjlighet. Ett par av dem enligt dagens modell on-line. Årets program har just startat.

Idén är att stipendiaterna ska få en fördjupad insikt om forskning genom att få delta i pågående forskningsprojekt och andra aktiviteter på en forskningsinstitution. Ibland får stipendiaterna en egen uppgift att lösa. Alla stipendiater ska också efteråt lämna en kort skriftlig rapport och även rapportera muntligt vid en efterträff. Tanken är vidare att de ska berätta om sitt möte med forskarvärlden hemma i klassrummen.

Sommarstipendier delades ut första gången 2012. Till och med i år, sommaren 2020, har totalt 96 elever fått dessa stipendier. Att stipendierna över huvud taget kan delas ut har Forskningsnätet externa bidragsgivare att tacka för. En mecenat som stött stipendieverksamheten i stort sett ända sedan starten är Oscar och Maria Ekmans Donationsfond.

Det här är årets stipendiater: Hilma Holmström  (HTS, Hässleholm), Anna Johnsson (Tycho Braheskolan, Helsingborg), Silke Swärd (Olympiaskolan, Helsingborg), Kevin Nikodem Rost (HTS), Iman Omar (Olympiaskolan), Robin Persson (S:t Petri skola, Malmö), Liv Edler (Nicolaiskolan, Helsingborg), Habibullah Hussaini (HTS), Rend Mahde (S:t Petri skola), Quyen Bui (Tycho Braheskolan) och Hajir Jawad (Olympiaskolan).

Forskningsnätet framför ett varmt tack till de forskare som ställer upp som handledare trots alla påfrestningar just i år – de hör hemma på följande institutioner och grupper: Evolutionsbiologi (Lunds universitet), Humanistlaboratoriet (Lunds universitet), PlantLink (forskarnätverk inom Sveriges Lantbruksuniversitet och Lunds universitet), Service Management (Lunds universitet, Campus Helsingborg) och ScanOats (centrum för teoretisk och tillämpad havreforskning, Lunds universitet).