Dagsarkiv: 23 april, 2020


Modeller har blivit stridsfråga i pandemitider

23 april 2020. Modeller, framför allt matematiska, är ett verktyg i hanteringen av epidemier. Sedan några dagar pågår i skuggan av coronakrisen en lätt förvirrad kontrovers angående deras värde och användbarhet. Det finns en risk att diskussionen missuppfattas. Vissa kan dra slutsatsen att det bara leder fel att använda modeller i […]