VIS-medlems avhandling medieuppmärksammad


10 mars 2020. I höstas skrev vi här på nyhetsplats om VIS-medlemmen Ingemar Karlssons färska avhandling som handlar om elever med svårigheter i matematik (Nyheter och kommentarer 5 oktober 2019). Nu har avhandlingen uppmärksammats på nyhetsplats i Svenska Dagbladet (7 mars 2020). I tidningens artikel intervjuas också den kanadensiska matematikprofessorn Erin Maloney, som studerat stress och ångest i samband med problemlösning.

I Svenska Dagbladet, där Ingemar Karlsson intervjuas av Maria Jelmini, för han fram att rädslan för att svara fel är en faktor bakom matematikrädslan.

– Undervisningen i Sverige bygger mycket på att det är rätt eller fel och det skapar ångest, säger han till tidningen. Om eleverna får diskutera runt uppgifterna, försvinner matteängslan.

På frågan om varför man så ofta hör om matteångest men mycket sällan om t ex historieångest påpekar Erin Maloney, precis som Ingemar Karlsson i avhandlingen, att det kan bero på matematikens abstrakta karaktär. Hon nämner också att lika stereotypier om matematik kan spela in, t ex att flickor skulle vara sämre i matematik än pojkar. Att det inte finns någon grund för just den föreställningen visas i bl a Pisaundersökningarna. Hon menar också att föräldrar med egen matteångest lätt för över den på sina barn, t ex i samband med läxhjälp.