Dagsarkiv: 14 december, 2019


Vi tror, vi tror på forskarna…

14 december 2019. VA, Vetenskap & Allmänhet, har med oförtröttligt nit även i år tagit fram en s k forskningsbarometer, ett försök att ge en koncentrerad bild av forskningens plats i den svenska folksjälen. Av barometern som presenterades lagom till Luciakaffet framgår att förtroendet för forskare är ganska stabilt över åren. […]