VIS höll årsstämma


6 november 2019. Igår höll VIS ordinarie årsstämma. Ett tilltagande intresse från framför allt mindre kommuner i regionen, ökat antal VIS-partner och en stor satsning på utvecklingsprojektet Young Infra Academy, YIA, är något av det som särskilt utmärker det gångna året.

VIS verksamhetsledare, Maria Brännström, kunde också berätta att föreningen utfört ett 20-tal större uppdrag åt främst skolhuvudmän och skolor i regionen. Hon pekade särskilt på den ganska nya verksamhet där skolor samarbetar i olika projekt med företag och forskare – YIA är ett exempel och ett annat är en satsning på detaljhandelsforskning med stöd av Hakon Swenson Stiftelsen. Hon pekade också på att VIS kompetens alltmer efterfrågades för ledningsstöd, framför allt på skolnivån. Hon lyfte också fram det viktiga arbete som VIS gör som operatör åt Forskningsnätet Skåne, särskilt det stora årligen återkommande  projektet med sommarstipendiater i forskningsmiljö.

Ordföranden sedan 2016, Birgitta Henecke, avgick och avtackades vid stämman. Den enda förändringen i styrelsen i övrigt var att Anna Ponnert valdes in som suppleant efter David Örbring som avsagt sig fortsatt uppdrag.