VIS fick svar från utbildningsministern


7 okt 2019. I början av augusti skrev VIS till utbildningsminister Anna Ekström för att fästa hennes uppmärksamhet på möjliga förbättringar av vetenskapsundervisningen i gymnasiet, framför allt en bättre samordning mellan ämnena. Snabbt kom ett intresserat och utförligt svar. Ministern instämmer i att vetenskapsundervisning i skolan är viktigt och pekar på en rad åtgärder i den riktningen. Däremot är hon för närvarande inte benägen att tillsätta en särskild utredning eller att satsa på försöksverksamhet.

– Vi uppfattar det som ett i grunden uppmuntrande och positivt svar, säger VIS verksamhetsledare Maria Brännström och får medhåll av VIS-medlemmen Olle Alexandersson som författat den lilla pamflett om vetenskapsundervisning som följde med skrivelsen (Vetenskapsundervisning i skolan – dags för ett samlat grepp?, VIS skriftserie 10):

– Både utredning och försöksverksamhet är radikala åtgärder som kräver eftertanke, det inget som en regering tar till lättvindigt, säger han. Men det verkar som om vi möjligen sått ett frö.

Särskilt positivt tycker han det är att Anna Ekström i svaret öppnar för utveckling av anvisningarna till skolan, dvs de så ofta omtalade styrdokumenten. Och som den kanske viktigaste signalen i skrivelsen pekar han på att hon i skrivelsen säger att de frågor som VIS skriver om ”kan vara relevanta att ta upp med såväl Skolverket som Betygsutredningen”. En liten sten kan därmed vara satt i rullning.

Både Maria och Olle efterlyser nu synpunkter, kritik och debattinlägg, inte minst från lärare och skolledare och varför inte från elever och föräldrar – för att nu inte nämna skolpolitiker och skolans fackliga organisationer. Skriv gärna till olle.alexandersson@visvis.se.

Här kan du läsa skrivelsen från VIS och här hittar du Anna Ekströms svar.