Tyck till om läroplansförslag


Skolverket har som säkert de flesta noterat presenterat sina första förslag till revidering av läroplanerna. Alla har möjlighet att komma med synpunkter på förslagen.

Vi tog en snabbtitt på förslagen i matematik och engelska för gymnasiet. Med tillfredsställelse noteras att området ”sannolikhet” finns med i planerna för förstnämnda ämne på lägsta nivån (och som exempel på specialisering på högsta nivån) men så är det förvisso även i nuvarande planer. Mer bekymrade är vi över att inte hitta begrepp som ”bioinformatik” eller ”biomatematik” någonstans i förslaget – detta är väl ändå ett av de verkligt viktiga och växande tillämpningsområdena för matematik? Förgäves letar man också efter ordet ”klimatmodell” – men det kanske är för specialiserat för en läroplan? I ärlighetens namn måste erkännas att ”(matematisk) modell” är ymnigt förekommande i texterna.

Vad gäller engelska dyker ”populärvetenskapliga texter” upp på sina håll, något som ligger VIS varmt om hjärtat. Men inte heller det är en nyhet.

Om de reviderade läroplanerna i något hänseende innebär att undervisningens ”stuprörskaraktär”, alltså den ganska låga graden av samband mellan olika skolämnen, skulle minska går inte att utläsa av de tre förslag för gymnasiet som än så länge presenterats. Inte heller går det att se om eleverna ges förutsättningar att lämna skolan med en bättre förståelse för vetenskap i allmänhet än tidigare generationer, något som VIS aktivt vurmar för.

Men – fingranska förslagen och dra dig inte för att lämna in synpunkter, som sagt.