Årets sommarstipendiater återsamlade


För ett par dagar sedan (onsdag 28 augusti 2019) träffades Forskningsnätet Skånes sommarstipendiater för att redovisa erfarenheterna från två veckor hos forskare på Lunds universitet, SLU och Malmö universitet. Tolv gymnasieelever har deltagit i olika projekt, från nanoteknik och växtskyddsforskning till rättssociologi och experimentell humanistisk forskning denna sommar, den åttonde med stipendiater hos forskare sedan starten.

På återträffen var elva stipendiater och fyra av deras handledare närvarande (ytterligare en stipendiat och en handledare fastnade för övrigt i den som vanligt inte helt pålitliga skånska tågtrafiken).

Projektledaren för stipendiatverksamheten, VIS-läraren Marianne Almström, är nöjd med årets omgång:

– Allt har gått riktigt bra. Stipendiaterna har fått god handledning. De har fått träffa många forskare och jag tror att de blivit väl förtrogna med forskarvärlden. Det intrycket har jag efter att ha åkt runt och besökt olika stipendiater i deras projekt, liksom av presentationerna på återsamlingen som var intressanta och klargörande.

Om du ville förbättra något, vad skulle det vara?

– Att samla alla stipendiater vid ett tillfälle även före sommaren. Då skulle de vara ännu bättre rustade när de kommer ut till forskarna.

Forskningsnätet Skåne startade stipendiatverksamheten med blygsamma två elever hos forskarnätverket PlantLink sommaren 2012. Sedan dess har totalt 85 elever fått möjlighet att delta två sommarveckor i olika aktiviteter med forskare, i de flesta fall pågående forskningsprojekt. Syftet är att ge en konkret inblick i hur forskare arbetar.

Stipendiaterna är elever som gått ut andra gymnasieåret i de fem skolor som tillsammans utgör Forskningsnätet Skåne. Efter de två sommarveckorna ska de lämna en skriftlig rapport om vad de upplevt. Vid den årliga återsamlingen i början av hösten rapporterar de muntligt vad de gjort och deltar i en utvärdering av verksamheten. Under kommande läsår förväntas de berätta i mer organiserad form om sina erfarenheter för klasskamrater och andra elever i sina skolor, detta för att väcka intresse för vetenskapliga frågor hos fler.

Stipendiatverksamheten har blivit möjlig tack vare olika bidrag, framför allt under en lång följd av år från Stiftelsen Oscar och Maria Ekmans Donationsfond.