VIS skickar idéskrift om vetenskapsundervisning till utbildningsministern


Undervisning om vetenskap i skolan – dags för ett samlat grepp? är namnet på en skrift som VIS publicerar idag (6 aug 2019) här på hemsidan. Samtidigt skickar föreningen en skrivelse till utbildningsminister Anna Ekström och föreslår såväl utredning som försöksverksamhet.

I skriften argumenteras för en ökad satsning på ”vetenskaplig bildning”, först och främst på gymnasiets högskoleförberedande linjer men i princip inom hela skolsystemet. I stark förenkling är förslaget att dagens specialiserade och ämnesfokuserade vetenskapsundervisning kompletteras med en mer generell orientering om vetenskap, i princip densamma för alla gymnasieprogram.

Skollagen fastslår som bekant att undervisningen ska ske på vetenskaplig grund. Det har fått starkt genomslag i satsningar på vetenskapligt prövade undervisningsmetoder men gäller förstås också det kunskapsinnehåll som förmedlas av lärare och läromedel.

– Vad som ofta förbises är att eleverna dessutom måste få en bredare förståelse av vad vetenskap är, säger VIS verksamhetsledare Maria Brännström. Det behövs när kunskap blir allt viktigare men samtidigt möter allt starkare hot från desinformation och pseudovetenskap.

Då räcker det inte med att ha goda kunskaper om vetenskapen bakom enskilda ämnen som kemi eller historia, utan det behövs en bredare vetenskaplig bildning, menar Maria. Det räcker inte heller med isolerade satsningar i källkritik eller kritiskt tänkande. Eleverna måste förstå hur den vetenskapliga kunskapen byggs upp, hur forskare formulerar frågor, hanterar fakta och drar slutsatser, och även lära sig något om den moderna vetenskapens framväxt och roll i samhället. Och det handlar om att ge alla elever en viss förståelse för all slags vetenskap, inte enbart naturvetenskap utan även humaniora och samhällsvetenskap, säger hon.

– Skolan, inte minst gymnasieskolan, borde ta ett kraftfullt samlat grepp i dessa frågor. Men det kommer knappast att ske utan stöd från regering, berörda myndigheter och skolhuvudmän.

Idéskriften har författats av Olle Alexandersson, en av initiativtagarna till föreningen VIS och tidigare verksamhetsledare för Forskningsnätet Skåne.