Crafoordprisad havsforskare även fängslande popularisatorÅrets Crafoordpris i ”biovetenskaper, med särskild tyngdpunkt på ekologi” gick till den amerikanska oceanografen och MIT-professorn Sallie Chisholm “för upptäckten och banbrytande studier av jordens vanligaste fotosyntetiserande organism, Prochlorococcus”. Chisholm är också en skicklig och engagerad popularisator av sin vetenskap. Tillsammans med illustratören och författaren Molly Bang har hon gett ut flera böcker om bl a havets ekologi, främst riktade till unga.

Tillsammans har Chisholm och Bang gett ut den s k Sunlight-serien med titlar som Ocean Sunlight: How Tiny Plants Feed the Seas (2012), Buried Sunlight: How Fossil Fuels Have Changed the Earth (2014) och, senast, Rivers of Sunlight: How the Sun Moves Water Around the Earth (2017). Bang har inte mindre än tre gånger fått utmärkelsen Coldecott Honor som delas ut i anslutning till ett prestigefyllt amerikanskt pris för illustrerade barnböcker. 

Ingen av Chisholm och Bangs böcker finns än så länge på svenska. Men för barn som kan lite engelska bör de fungera ändå. Den som letar efter böckerna på t ex Amazon, Google Play Books eller Bokon ska dock tänka på att Chisholm gett ut dessa böcker under namnet ”Penny Chisholm”.

Chisholms forskningsobjekt, cyanobakterien Prochlorococcus, lever i havet och är den minsta av alla jordens kända fotosyntetiserande organismer och dessutom föda för många andra havsorganismer. Den är så liten att den knappt går att upptäcka och vissa arter av den har ett absolut minimum av gener. Länge sågs den bara som en del i ett allmänt slam av överskottsprodukter som flyter omkring i havet, om någon nu alls lade märke till den som en särskild partikeltyp. Det visade sig i verkligheten vara en av de mest spridda arterna av liv på planeten med en biomassa som beräknats uppgå till två gånger hela mänsklighetens, om nu någon kan bilda sig en konkret uppfattning om hur stort ett sådant ”köttberg” är.

Att Prochlorococcus har huvudrollen i det fotosyntesarbete som pågår i havet står klart. Och att den i egenskap av storkonsument av koldioxid, men också som näringsämne, har mer än ett finger med i klimatspelet är också många forskare överens om, även om det är inte är klarlagt precis hur.