Månadsarkiv: maj 2019


Plan S kungsväg till undervisning på forskningsgrund?

”Förutom att tillgodogöra sig forskning måste lärare också själva kunna forska, medverka i forskning och forma forskning.” Det skriver åtta professorer och medlemmar i Lärarförbundets vetenskapliga råd i ett inlägg i Vetenskapsrådets nättidning Curie (21/5 2019). Hur göra detta möjligt? Genom att realisera den s k plan S, ett europeiskt initiativ […]


Borde skolan verkligen bli tråkigare?

Några kanske lyfte på ögonbrynet inför följande rubrik på Svenska Dagbladets debattsida i morse (21 maj 2019): ”Gör skolan tråkigare och jobbigare”. En och annan elev tycker nog att skolan är tråkig nog som den är och bland äldre generationer finns säkert de som med en rysning minns såväl sömngivande lektioner […]


Crafoordprisad havsforskare även fängslande popularisator

Årets Crafoordpris i ”biovetenskaper, med särskild tyngdpunkt på ekologi” gick till den amerikanska oceanografen och MIT-professorn Sallie Chisholm “för upptäckten och banbrytande studier av jordens vanligaste fotosyntetiserande organism, Prochlorococcus”. Chisholm är också en skicklig och engagerad popularisator av sin vetenskap. Tillsammans med illustratören och författaren Molly Bang har hon gett ut […]


Äntligen! Åsa Wikforss invald i Svenska Akademien.

Svenska Akademien är åter de aderton. Och det allra sista invalet, annonserat idag (10 maj 2019), kunde knappast ha varit bättre. I december tar filosofiprofessorn Åsa Wikforss plats på stol nr 7. Därmed får akademien en medlem som stridbart och klokt står upp till försvar för kunskap och intellektuell hederlighet. I […]


Ständigt denna brist på forskningskommunikation…

För lite forskningskommunikation. Det verkar vara en evig fråga. Nu senast skriver Anna Ilar, vice ordförande i Sulf, kritiskt om saken i ett debattinlägg i nättidningen Curie (9 maj 2019). Det handlar om de gamla välkända problemen bristande meritvärde och för lite utbildning och träning i kommunikation. Samt kanske en något […]


Skåne välrepresenterat på högskolornas samverkanskonferens

Den här veckan (10-11 maj 2019) genomförs HSS, en vartannat år återkommande konferens för samverkan mellan högskolor och samhället i övrigt. Sydsverige sticker ut bland de ganska få inslag som handlar om samverkan mellan högskola och skola. I konferensens ”forskarlounge” där forskare samtalar om olika samverkansämnen är ett av temana samverkan […]