Högskolelärare: Satsa mer på gymnasiearbetet!


Det är ingen nyhet att lärare på högskolan anser att eleverna från gymnasiet är mindre väl förberedda än de borde vara. Nu har Skolverket intervjuat några högskolelärare och sammanfattat denna undersökning i en rapport, Gymnasieskolans högskoleförberedelse (Skolverket, rapport 477. 2019). Inte oväntat för oss på VIS lyfts gymnasiearbetet fram – här ett par citat ur rapporten:
”På den samhällsvetenskapliga utbildningen tycker lärarna att många nybörjarstudenter vid sidan av grundläggande förkunskaper i bland annat källkritik, i för stor grad saknar förmågan att skriva rapporter som bygger på en avgränsad och självständigt genomförd undersökning. Lärarna frågar sig i vilken utsträckning studenterna verkligen har fått visa på dessa förmågor i gymnasiearbetet.”
”Skolverket bedömer därför att gymnasieskolan kan arbeta mer med sitt breda högskoleförberedande uppdrag så som det kommer till uttryck i examensmålen för de högskoleförberedande programmen, utöver de ämnesspecifika förmågorna. Det skulle till exempel kunna innebära att gymnasieskolan förbereder eleverna bättre inför gymnasiearbetet och att gymnasiearbetet läggs på en relevant och rimlig nivå, i bästa fall i samråd med en högskola.”

Vi noterar med tillfredsställelse att det uppenbarligen ligger något i Forskningsnätet Skånes och VIS satsningar på att stödja skolor som vill använda s k husforskare i samband med gymnasiearbetet. Hör av dig till VIS verksamhetsledare om du vill veta mer om det.