Skolan – ett komplext socialt system?


Missa inte att läsa Peter Bensons krönika om ömtåligheten hos s k komplexa sociala system i Svenska Dagbladet (måndag 11 mars 2019). Den sammanfattar på ett utmärkt sätt förklaringar till att sådana system stundom bryter ihop, framför allt utifrån de teorier som den amerikanske antropologen Joseph Tainter presenterade för trettio år sedan i The Collapse of Complex Societies (ej översatt till svenska). Tainters föremål var bl a Mayakulturen och Romarriket. Visserligen handlar Bensons krönika om samhället som helhet och riktar sig till investerare som vill veta vart utvecklingen är på väg. Men varför inte göra ett litet experiment? Byt ut ”samhället” (eller begrepp med motsvarande innebörd i texten) och sätt in beteckningen för något av samhällets många delsystem i stället – vi föreslår inte överraskande ”skolan” eller ”det svenska skolsystemet”. Vi lovar att det kan bli en tankeväckande och ögonöppnande läsning.