Dagsarkiv: 13 mars, 2019


Skolan – ett komplext socialt system?

Missa inte att läsa Peter Bensons krönika om ömtåligheten hos s k komplexa sociala system i Svenska Dagbladet (måndag 11 mars 2019). Den sammanfattar på ett utmärkt sätt förklaringar till att sådana system stundom bryter ihop, framför allt utifrån de teorier som den amerikanske antropologen Joseph Tainter presenterade för trettio år […]