Forskningsnätet utlyser sommarstipendier


För åttonde året i rad utlyser Forskningsnätet Skåne nu ett 10-tal sommarstipendier för gymnasieelever som gått ut år 2. Sommaren 2019 har de som söker chans att få vistas två veckor i forskningsmiljö, delta i riktiga forskningsprojekt eller annat arbete och, inte minst, känna av atmosfären i forskarvärlden. Stipendier finns i ämnena nanovetenskap, rättssociologi, social innovation och evolutionsbiologi samt i växtforskningsprojektet PlantLink och på den tvärvetenskapliga institutionen Humanistlaboratoriet i Lund. Söka kan den som är elev på någon av de skolor som är medlemmar i Forskningsnätet Skåne.