Månadsarkiv: mars 2019


Lyckad LSK 2019 samlade 150

LSK, Lärarnas Skolutvecklingskonferens 2019 gick av stapeln i Hässleholm lördagen den 16 mars. Hela 150 deltagare hade anmält sig. Det gick inte att ta fel på att konferensen uppfattades som mycket lyckad. Här kan du läsa mer om eftermälet och du hittar också Anette Olins key-noteföredrag. I sinom tid kommer också […]


Högskolelärare: Satsa mer på gymnasiearbetet!

Det är ingen nyhet att lärare på högskolan anser att eleverna från gymnasiet är mindre väl förberedda än de borde vara. Nu har Skolverket intervjuat några högskolelärare och sammanfattat denna undersökning i en rapport, Gymnasieskolans högskoleförberedelse (Skolverket, rapport 477. 2019). Inte oväntat för oss på VIS lyfts gymnasiearbetet fram – här […]


Skönhetstävling – i matematik?

Två svenska forskare har gjort ett pionjärarbete för att klarlägga vad det är som gör att matematik kan uppfattas som vackert, något som man inte sällan hör matematiker av facket tala om sinsemellan. Kanske en ny vinkel i matematikundervisningen som många lärare ännu inte prövat? Så här säger i varje fall […]


Skolan – ett komplext socialt system?

Missa inte att läsa Peter Bensons krönika om ömtåligheten hos s k komplexa sociala system i Svenska Dagbladet (måndag 11 mars 2019). Den sammanfattar på ett utmärkt sätt förklaringar till att sådana system stundom bryter ihop, framför allt utifrån de teorier som den amerikanske antropologen Joseph Tainter presenterade för trettio år […]


Forskningsnätet utlyser sommarstipendier

För åttonde året i rad utlyser Forskningsnätet Skåne nu ett 10-tal sommarstipendier för gymnasieelever som gått ut år 2. Sommaren 2019 har de som söker chans att få vistas två veckor i forskningsmiljö, delta i riktiga forskningsprojekt eller annat arbete och, inte minst, känna av atmosfären i forskarvärlden. Stipendier finns i […]