Grattis till fint pris, Camilla!VIS-medlemmen Camilla Christensson har tilldelats det fina Ingvar Lindqvistpriset i kemi 2019. Camilla är som lärare välkänd för att bl a fånga elevernas intresse med hjälp av kemin i vardagen, från schampo till stekta ägg. Prismotiveringen tar fasta på detta – hon får priset ”för sin kontextbaserade kemiundervisning med stark anknytning i vardagsfenomen. Camilla Christensson är en lärare med lång erfarenhet, djup kunskap och i ständig utveckling genom sina forskningssamarbeten”, heter det.

Camilla är lektor i naturvetenskaplig specialisering på Katedralskolan i Lund och legitimerad gymnasielärare i kemi. Hon är VIS-medlem sedan många år och var även VIS ordförande 2014-2017. Camilla har också arbetat inom läkemedelsindustrin.

Ingvar Lindqvistpriserna delas ut varje år i till lärare i matematik, fysik, kemi, biologi, naturvetenskap och NO för, som det heter, ”entusiasm, engagemang och utvecklingsarbete som har lett till att elevernas intresse för matematik och naturvetenskap har ökat”. Kandidater till priset nomineras av bl a elever, kolleger, rektorer och föräldrar.

Ytterligare en VIS-medlem har faktiskt fått detta pris, Marianne Almström, tidigare lektor, som tilldelades kemipriset 2005.

Priserna har donerats av Beijerstiftelsen och delas ut varje år av KVA, Kungl Vetenskapsakademien. Ingvar Lindqvist, själv kemist, var professor på Sveriges Lantbruksuniversitet och KVA:s preses åren 1987-1991.