VIS populära nätverksträffar fortsätterOnsdag 27 februari 2019 startar vårens nya omgång av nätverksträffar för alla som arbetar praktiskt med skolutveckling eller har ledningsuppgifter, t ex förstelärare, lektorer, projektledare och arbetslagsledare. Första träffen handlar om det högaktuella ämnet betyg och betygssättning. En andra träff äger rum onsdag 24 april.

Ett viktigt syfte med nätverksträffarna är erfarenhetsutbyte som här alltså kan ske mellan skolor och över kommungränser.

Mer information, bl a om hur du anmäler dig, hittar du här.

Att delta är avgiftsfritt för medarbetare hos VIS-partner (läs mer om VIS-partner här) medan övriga får betala en avgift på 250 kr per person och tillfälle.