Fem lärdomar av senaste ICSEIDen senaste ICSEI-konferensen hölls nyligen i Stavanger. Elena Zukauskaite, vetenskaplig ledare för FoU Skola i Skåne sammanfattar intrycken i artikeln ”Fem lärdomar för skola på vetenskaplig grund”. Förskolans stora betydelse för barns och ungas utveckling är en av de viktiga saker som lyfts fram där.

ICSEI som betyder International Congress for School Effectiveness and Improvement, har hållit årliga internationella konferenser i ett par decennier, bl a i Malmö 2012. Organisationen är inriktad på skolutveckling och har en stark prägel av vetenskaplig anknytning, vilket inte minst syns i styrelsens sammansättning. “ICSEI is intended to serve the professional interests of all those concerned with enhancing quality and equality of education including policy makers, practitioners and scholars in all countries” heter det bl a i ändamålsparagrafen. Stavangerkonferensen hade temat ”Bringing together – creating innovative educational policies and practices for diversity, equity and sustainability”.