Dagsarkiv: 31 januari, 2019


VIS populära nätverksträffar fortsätter

Onsdag 27 februari 2019 startar vårens nya omgång av nätverksträffar för alla som arbetar praktiskt med skolutveckling eller har ledningsuppgifter, t ex förstelärare, lektorer, projektledare och arbetslagsledare. Första träffen handlar om det högaktuella ämnet betyg […]


Fem lärdomar av senaste ICSEI

Den senaste ICSEI-konferensen hölls nyligen i Stavanger. Elena Zukauskaite, vetenskaplig ledare för FoU Skola i Skåne sammanfattar intrycken i artikeln ”Fem lärdomar för skola på vetenskaplig grund”. Förskolans stora betydelse för barns och ungas utveckling […]