Dagsarkiv: 31 januari, 2019


VIS populära nätverksträffar fortsätter

Onsdag 27 februari 2019 startar vårens nya omgång av nätverksträffar för alla som arbetar praktiskt med skolutveckling eller har ledningsuppgifter, t ex förstelärare, lektorer, projektledare och arbetslagsledare. Första träffen handlar om det högaktuella ämnet betyg och betygssättning. En andra träff äger rum onsdag 24 april. Ett viktigt syfte med nätverksträffarna är […]


Fem lärdomar av senaste ICSEI

Den senaste ICSEI-konferensen hölls nyligen i Stavanger. Elena Zukauskaite, vetenskaplig ledare för FoU Skola i Skåne sammanfattar intrycken i artikeln ”Fem lärdomar för skola på vetenskaplig grund”. Förskolans stora betydelse för barns och ungas utveckling är en av de viktiga saker som lyfts fram där. ICSEI som betyder International Congress for […]