Missa inte årets skolutvecklingskonferensLördag 16 mars 2019 är det dags för Lärarnas skolutvecklingskonferens, LSK, som i år går av stapeln i Hässleholm. Konferensen bygger främst på presentationer av deltagarna men två huvudtalare medverkar också, docent Anette Olin, skolutvecklingsforskare från Göteborgs universitet, och skolentreprenören Milad Mohammadi, som utvecklat en modell för skolor i socioekonomiskt utsatta områden.

Anette Olin som själv arbetat som både lärare och utvecklingsledare forskar bl a om ledarskap och lärares eget lärande. Hon är också en av redaktörerna bakom den nyligen utkomna boken Undersöka och utveckla undervisning (Studentlitteratur 2017).

Milad Mohammadi har fått flera utmärkelse bl a som kommunikatör. Han är annars mest känd för att ha startat Järvaskolan i ett av Stockholms ytterområden, en modellskola byggd kring samverkan mellan personal, elever, föräldrar, näringsliv och andra delar av samhället.

Initiativet till LSK togs för ett par år sedan av FoU Skola i Skåne, knutet till Kommunförbundet Skåne, och VIS. Konferensen ordnas vartannat år.

Här hittar du mer information om LSK – ett komplett program presenteras på denna webbsida inom kort.