Månadsarkiv: januari 2019


VIS populära nätverksträffar fortsätter

Onsdag 27 februari 2019 startar vårens nya omgång av nätverksträffar för alla som arbetar praktiskt med skolutveckling eller har ledningsuppgifter, t ex förstelärare, lektorer, projektledare och arbetslagsledare. Första träffen handlar om det högaktuella ämnet betyg och betygssättning. En andra träff äger rum onsdag 24 april. Ett viktigt syfte med nätverksträffarna är […]


Fem lärdomar av senaste ICSEI

Den senaste ICSEI-konferensen hölls nyligen i Stavanger. Elena Zukauskaite, vetenskaplig ledare för FoU Skola i Skåne sammanfattar intrycken i artikeln ”Fem lärdomar för skola på vetenskaplig grund”. Förskolans stora betydelse för barns och ungas utveckling är en av de viktiga saker som lyfts fram där. ICSEI som betyder International Congress for […]


Missa inte årets skolutvecklingskonferens

Lördag 16 mars 2019 är det dags för Lärarnas skolutvecklingskonferens, LSK, som i år går av stapeln i Hässleholm. Konferensen bygger främst på presentationer av deltagarna men två huvudtalare medverkar också, docent Anette Olin, skolutvecklingsforskare från Göteborgs universitet, och skolentreprenören Milad Mohammadi, som utvecklat en modell för skolor i socioekonomiskt utsatta […]