VIS-kurs i processledning får ny form


VIS kurs i processledning får ny kostym och delas in i moduler. Det blir också möjligt att beställa en enstaka sådan modul, beroende på behov. Innehållet är i grunden oförändrat men har genom modulerna fått en tydligare struktur. Med modulindelningen introduceras också en ny avgiftsmodell: en avgift per modul och rabatterad avgift för den som beställer hela utbildningen, dvs alla moduler. Skolor som är VIS-partner får som vanligt extra rabatt.

Kursen i processledning ges både som öppen utbildning och som internutbildning hos skolor eller skolhuvudmän. Modul 1 kommer våren 2019 att erbjudas som öppen utbildning på eftermiddagstid i form av  två kurstillfällen, 2,5 timmar varje gång: onsdag 6 februari och onsdag 10 april.

Här hittar du mer information om innehåll, tider och avgifter. Om du vill ha ytterligare information eller anmäla dig till den öppna varianten av Modul 1, maila eller ring till Maria Brännström, maria.brannstrom@visvis.se, 0708-97 48 94.