VIS höll årsstämma


Förra veckan höll VIS ordinarie föreningsstämma i föreningens nya lokaler. Det gångna året, VIS sjätte verksamhetsår, har varit det mest framgångsrika hittills. Verksamhetsledare Maria Brännström kunde bl a berätta att föreningen utfört ett 25-tal större skolutvecklingsuppdrag, främst åt skånska kommuner.
Styrelsen fick vid stämman en ny ordinarie ledamot, Kjell Wahlström. Han efterträder Maria Söderling som lämnar styrelseuppdraget på egen begäran. Övriga ledamöter omvaldes. Sverker Zadig, tidigare revisorssuppleant och tillförordnad revisor, valdes till ordinarie revisor. Till ny revisorssuppleant utsågs Marianne Almström. Styrelsen höll konstituerande möte efter stämman och omvalde då Birgitta Henecke till ordförande.
Här hittar du hela listan med styrelseledamöter och revisorer.