Grattis Vellinge – blev årets bästa skolkommun igen!


Vellinge blev för femte året i rad nummer ett i rankningen Bästa skolkommun 2018 som görs av Lärarförbundet. VIS gratulerar.
Vellinge är också sedan flera år en av VIS uppdragsgivare, så förstaplatsen känns förstås extra glädjande för VIS. Vad går samarbetet ut på? Vi frågar VIS verksamhetsledare, Maria Brännström.
– Ett exempel är att Sundsgymnasiet i Vellinge är en av våra s k VIS-partner. I ett sådant samarbete kan lite av varje ingå, både för lärare och elever, men den röda tråden är vetenskapliga perspektiv.
Kan du berätta mer om vad Vellinge och VIS gör tillsammans?
– Det handlar just nu om vetenskapliga förhållningssätt som gäller systematik, dokumentation och utvärderingar enligt Helen Timperleys kända modell. Meningen är att verkligen kunna dra nytta av den erfarenhet lärarna har och av deras arbetssätt. Målet är att hitta fram till beprövad erfarenhet som kan utnyttjas av andra lärare. Allt sker inom ramen för ett treårigt ämneslyft i gymnasieskolan, där VIS har varit med sedan år två.
Men Vellinge och VIS började samarbeta redan för tre år sedan. Vad gällde det då?
– Första projektet handlade om att kartlägga kollegialt lärande i Vellinges skolor, det andra om skillnader i pojkars och flickors kunskapsresultat. Det finns rapporter om båda projekten i VIS skriftserie. Det är ganska lätt att se en linje fram till dagens samarbete.