Mot ett säkrare internet?


Vad vet du om projekt Solid? På Web Summit i Lissabon, den stora årligen återkommande konferensen om internets framtid, som slutar idag (8/11 2018) kom Solid att inta en central plats. Så vad är det? Man kan nog kalla det ett heroiskt försök att rädda internet som ett fritt och säkert system att hantera och utbyta data och information, där den enskilda användarens intressen och behov, för att inte säga oberoende, återupprättas.  Projektet drivs vid MIT av ingen mindre än den som brukar kallas internets fader, engelsmannen Tim Berners-Lee, som förstås var på plats i Lissabon. Det uppges att projektet är mycket nära att kunna erbjuda en lösning för vanliga dödliga slutanvändare och inte bara för utvecklare som idag. Därmed blir det också högintressant för praktiskt verksamma pedagoger.
En av de bärande idéerna bakom Solid är att skilja programvara från data på internet. Det är ju inte precis den affärsidé som vägleder de internetjättar som ibland buntas ihop under beteckningen GAFA (dvs Google, Apple, Facebook och Amazon) och man kan förmoda att de ser med viss oro på Berners-Lees nya initiativ.
Här kan du läsa mer om Solid. Projektets kommersiella avknoppning, bolaget Inrupt, ger ut ett nyhetsbrev som du kan prenumerera på här (leta längst ner på sidan). Om du är intresserad av att ordna en lärarinformation, eller kanske ett föredrag eller seminarium för dina elever, om Solid, kontakta VIS-medlemmen Olle Alexandersson, olle@arcbox.se.