Mer kunskap om digitala läromedel behövs


Alla lärare i alla utbildningsformer måste få bättre utbildning i digital produktion. Det menar Jonas Thorén, medieproducent och coach inom digitalt lärande på KTH i en debattartikel i Ny Teknik. Han åberopar forskning om video och utbildning som presenteras av i en aktuell rapport som går att hitta på organisationen Edx webbsida (Edx är en plattform för onlinekurser av typ MOOCS). Video för utbildning kräver inga andra tekniska resurser än en smart telefon och en dator med lämplig programvara, påpekar Thorén, men bör produceras på ett optimalt sätt för att fungera. Han uppmanar politiker och andra beslutsfattare att engagera sig och bl a sätta en nationell kvalitetsstandard för digitala läromedel. Läs hela Jonas Thoréns artikel här.