Sommarstipendier 2019 säkrade


Även 2019 kommer skånska gymnasieelever få chansen att vistas som stipendiater i forskningsmiljö. Det står klart sedan Forskningsnätet Skåne, systerorganisation till VIS, fått 70.000 kr i bidrag från Stiftelsen Oscar och Maria Ekmans Donationsfond. Medlen går helt och hållet till sommarstipendierna.

– Stor glädje och tacksamhet, det är vad jag känner, säger Marianne Almström som är Forskningsnätet Skånes projektledare för verksamheten med sommarstipendiater. Tidigare års stipendiater har genomgående varit väldigt positiva. Den här verksamheten behövs verkligen. Jag tror att den kan ge eleverna insikter i vetenskap som de kan ha nytta av bl a när de gör sitt gymnasiearbete.

VIS verksamhetsledare, Maria Brännström, som också är samordnare av Forskningsnätet Skånes verksamhet instämmer. Hon framhåller att sommarstipendierna kunnat bestå just tack vare att Ekmanska stiftelsen bistått med medel i många år. Hon berättar också att Forskningsnätet Skåne med VIS hjälp just nu följer upp tidigare års stipendiater, också detta möjliggjort tack vare stöd från samma stiftelse.

Första gången Forskningsnätet Skånes delade ut sommarstipendier av detta slag var 2012. Då var det två gymnasieelever, en från S:t Petri skola i Malmö och en från Olympiaskolan i Helsingborg, som fick delta i arbetet inom forskarnätverket PlantLink, ett samprojekt mellan Sveriges Lantbruksuniversitet och Lunds universitet. Till och med i somras, 2018, hade totalt 73 stipendiater vistats sina två sommarveckor hos forskare. Spännvidden på forskningsämnen har varit stor, från nanovetenskap och evolutionsbiologi till rättssociologi och social innovation.