Årets ForskarFredag även en lördag


Årets ForskarFredag inträffar 28 september – och följs för första gången även av en ”forskarlördag dagen därpå. Även andra dagar i samma vecka kan det dyka upp evenemang, lovar arrangörerna.
Varje år brukar svenska elever får en uppgift med forskningsanknytning och i år handlar det om att hjälpa forskare att hitta de olika arter av nyckelpiga som finns i landet. Meningen är att en app under utveckling ska lära sig skilja på dessa.
Mer om ForskarFredag hittar du här. Där finns också förberedelsematerial tänkt för användning i skolan. För skånska läsare av denna hemsida vill vi påpeka att Lund deltar i år –  mer information här.
ForskarFredag har arrangerats i Sverige sedan 2006 med föreningen Vetenskap & Allmänhet, VA, som nationell koordinator, Arrangemanget är en utlöpare av European Researcher’s Night, ett EU-initierad aktivitet som uppges äga rum samtidigt på mellan 300 och 400 orter i Europa.

 

 

Home