Ny chef för Skolforskningsinstitutet


Mitt i semestertid meddelade regeringen att en ny chef utsetts för Skolforskningsinstitutet. Han heter Camilo von Greiff och efterträder Lena Adamson som lämnade direktörsposten på institutet på egen begäran för några månader sedan.

Camilo von Greiff tillträdde den 15 augusti. Han har senast varit chef för en enhet inom Riksrevisionen som granskar utbildnings- och forskningsområdet. Tidigare har han arbetat med utbildningsfrågor på ekonomiska avdelningen på Finansdepartementet men också som forskningsledare på studieförbundet Näringsliv och Samhälle, SNS (källa: pressmeddelande från regeringen 5 juli 2018).

Skolforskningsinstitutet, som kanske ännu inte fått så starkt genomslag ute i den praktiska skolverksamheten ska, enligt institutets hemsida, ”bidra till att de verksamma inom skolväsendet ges goda förutsättningar att planera, genomföra och utvärdera undervisningen med stöd av vetenskapligt underbyggda metoder och arbetssätt. Myndigheten ska bidra till goda förutsättningar för barns och elevers utveckling och lärande och till förbättrade kunskapsresultat för elever.” VIS sympatiserar förstås med dessa strävanden. Mer om Skolforskningsinstitutet hittar du här.