Nätverksträffar för skolutvecklare nytt VIS-initiativ


Nu startar VIS ett nätverk för alla som arbetar praktiskt med skolutveckling. – Målgrupperna är främst förstelärare, lektorer, projektledare och arbetslagsledare , säger Maria Brännström, VIS verksamhetsledare. Både grundskola och gymnasium är välkomna.

Det blir två träffar hösten 2018. Den första, 10 oktober, har erfarenhetsutbyte som huvudtema medan den andra, 12 december, handlar om gruppledarskap. Träffarna kommer att bjuda på erfarenhetsutbyte, föreläsningar, workshops och diskussioner.

Att delta är avgiftsfritt för medarbetare hos VIS-partner (läs mer om VIS-partner här) medan övriga får betala en avgift.