Årets ResearchED Scandinavia utsåld – men väntelista finns


ResearchED, ett initiativ av britten Tom Bennett, vill bygga broar mellan forskning och praktisk undervisning. På konferenser runt om i världen, bl a Storbritannien, Sydafrika, USA och Skandinavien, sammanförs forskare, lärare, politiker och myndighetsföreträdare under en dag för att utbyta information, ifrågasätta pedagogiska myter och, mer långsiktigt, utveckla intresset för att på allvar tillgodogöra sig forskningsresultat.
Årets ResearchED Scandinavia, som äger rum i Malmö lördag 22 september, är den tredje i ordningen. Förutom Tom Bennett själv medverkar en lång rad forskare och praktiker från olika länder. Bland många svenska medverkande märks namn som Eva Hartell (Haninge och KTH), Per Kornhall (fristående skoldebattör), Christian Lundahl (Örebro universitet), Marie Sjöblom (Malmö universitet och Malmö stad), Lars Mouwitz (/Linnéuniversitetet), Elisabet Bellander (Universitetsholmens gymnasium i Malmö och KaMa-projektet).
Här finns mer information och möjlighet att sätta upp sig på väntelista.