Ny grundutbildning för processledare


VIS nya processledarutbildning ordnas både som öppen kurs och som intern utbildning på t ex en skola. Oavsett vilket kommer deltagarna att arbeta med processledningsfrågor i sin egen vardag.

– Processledning är en nyckelfaktor i skolutvecklingen, säger VIS verksamhetsledare, Maria Brännström, som själv medverkar i utbildningen. VIS mångåriga erfarenhet från skolan visar hur avgörande det är att förstå och leda processer genomtänkt och att då falla tillbaka på forskning och välbeprövad erfarenhet.

Det är vad deltagarna får tillägna sig i VIS grundutbildning, som främst vänder sig till arbetslags- eller ämneslagsledare, två kategorier som regelmässigt har den ofta knepiga uppgiften att leda utvecklingsarbete. Hur fungerar processer i grupp? Vad är en skolkultur och hur påverkar olika kulturer genomförandet av utvecklingsprocesser? Och vilken ledarskapskompetens behöver jag som processledare? Det är exempel på centrala frågor i utbildningen, som går över två terminer.

Under hösten 2018 har kursen utvecklats och presenteras numera i fem moduler.

– En nyhet är att det går att välja utbildningen modul för modul, säger Maria Brännström. Det gäller även den öppna utbildningen, där kursens första modul ges i form av två kurstillfällen (se VIS-kalendariet).

Här kan du ladda ner faktabladet om grundutbildningen för processledare med innehåll, tider och priser.