Ny grundutbildning för processledare


I höst startar VIS nya processledarutbildning. Den ordnas både som öppen kurs och som intern utbildning på t ex en skola. Oavsett vilket kommer deltagarna att arbeta med processledningsfrågor i sin egen vardag.

– Processledning är en nyckelfaktor i skolutvecklingen, säger VIS verksamhetsledare, Maria Brännström, som själv medverkar i utbildningen. VIS mångåriga erfarenhet från skolan visar hur avgörande det är att förstå och leda processer genomtänkt och att då falla tillbaka på forskning och välbeprövad erfarenhet.

Det är vad deltagarna får tillägna sig i VIS grundutbildning, som främst vänder sig till arbetslags- eller ämneslagsledare, två kategorier som regelmässigt har den ofta knepiga uppgiften att leda utvecklingsarbete. Hur fungerar processer i grupp? Vad är en skolkultur och hur påverkar olika kulturer genomförandet av utvecklingsprocesser? Och vilken ledarskapskompetens behöver jag som processledare? Det är exempel på centrala frågor i utbildningen, som går över två terminer.

Här kan du ladda ner ett faktablad om grundutbildningen för processledare.