Lärarnas skolutvecklingskonferens kommer igen


Lärarnas skolutvecklingskonferens i Skåne är en ny konferens som skapats av FoU Skola tillsammans med Skånes kommuner och VIS, Vetenskap i skolan. Konferensen som hölls första gången 2017, vänder sig till forsknings- och skolutvecklingsintresserade lärare, förskollärare och skolledare. I mars 2019 hålls den på nytt.

– Syftet är att skapa en arena för professionellt lärande där deltagarna kan dela, och på så sätt fördjupa, sina kunskaper och frågeställningar, berättar VIS verksamhetsledare, Maria Brännström. Till konferensen söker man sig inte med färdiga svar, utan för att man vill få stöd i att utveckla det vetenskapliga förhållningssättet, att sätta ord på det man gör och diskutera detta med andra.

Bakgrunden till Lärarnas skolutvecklingskonferens i Skåne är kunskapen om att utveckling av den egna praktiken gynnas av kunskapsdelning och gemensam kritisk reflektion. Därför kommer Lärarnas skolutvecklingskonferens i Skåne att vara en arbetande mötesplats där deltagarna är aktiva i att producera kunskap, att samtala om och pröva erfarenheter och även få en kick att undersöka och reflektera kring den egna praktiken.

Om du vill delta med ett eget bidrag föreslår vi att du hämtar inspiration i rapporten från LSK 2017: Att dela erfarenhet – en syntes av utvecklingsartiklarna från Lärarnas skolutvecklingskonferens 2017 . Redaktion: Maria Brännström och Margareta Serder. Utgiven tillsammans med FoU Skola/Kommunförbundet Skåne.

Mer information om Lärarnas skolutvecklingskonferens i Skåne 2019 finns i VIS-kalendariet.