Lärarnas forskningskonferens i Skåne


kalenderLärarnas forskningskonferens i Skåne är en ny konferens som skapats av FoU Skola tillsammans med skånska kommunerna och VIS, Vetenskap i skolan. Den vänder sig till forsknings- och skolutvecklingsintresserade lärare, förskollärare och skolledare. Syftet är att skapa en arena för professionellt lärande där deltagarna kan dela, och på så sätt fördjupa, sina kunskaper och frågeställningar. Till konferensen söker man sig inte med färdiga svar, utan för att man vill få stöd i att utveckla det vetenskapliga förhållningssättet, att sätta ord på det man gör och diskutera detta med andra.

Bakgrunden till Lärarnas forskningskonferens i Skåne är kunskapen om att utveckling av den egna praktiken gynnas av kunskapsdelning och gemensam kritisk reflektion. Därför kommer Lärarnas forskningskonferens i Skåne att vara en arbetande mötesplats där deltagarna är aktiva i att producera kunskap, att samtala om och bepröva erfarenheter. Som arrangörer hoppas vi dessutom att konferensen ska bidra till att fler får anledning att undersöka och reflektera kring den egna praktiken.

För att ansöka om att få delta med en presentation under konferensen ska man ha prövat något i sin praktik som man dragit lärdom av och som förmodligen också gjort att nya frågor uppstått. En text som beskriver det man prövat fungerar som ansökan till konferensen.